Denizhan Sezgin Mesleki eğitim ülke kalkınmasının anahtarıdır
Yazı Detayı
22 Ekim 2021 - Cuma 14:42
 
Mesleki eğitim ülke kalkınmasının anahtarıdır
Denizhan Sezgin
 
 

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Mesleki Eğitim özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Gençlik bir toplumun geleceğe yönelik en değerli varlığıdır. Yaş ortalaması yüksek olan AB ülkeleri için önemli bir konumu genç nüfus, bizim için avantaj teşkil etmektedir.  Gençliğin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Ancak ülkemizde elde edilen verilere göre genç nüfusun yüzde 25.5'i işsizdir. Gençliğin potansiyeli iyi değerlendirilmediği zaman sosyal sorunlar artmaktadır. Eğer bugün gençliğin sorunları varsa, bunlar durup dururken ortaya çıkan sorunlar değildir. Bu sorunlar toplumun yaşadığı zorlukların ve süregelen aksaklıkların birikiminden kaynaklanmaktadır. İşsizlik sorunu ve istihdamda yaşanan ciddi sıkıntılar ülkemiz için oldukça kritik bir konu haline gelmiştir. Sorunun yarattığı sıkıntıyı toplumumuzun hemen her kesimi günlük yaşamında hissetmekte, rahatsızlıklar çeşitli yollarla dile getirilmektedir. Bir toplumda emek ve istihdam dengesi kurulmuş olsa bile, işgücünün kalifiye olmaması veya piyasa koşullarının aradığı niteliklere sahip olmaması durumunda da işsizlik oluşmaktadır. Nitelikli işgücü açığı olarak tanımlayacağımız bu durum, Türkiye'de yaşanan işsizliğin de ana nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Nitelikli işgücü açığının kapatılması için en etkin yol, mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasından geçmektedir. Bırakın Türkiye gibi işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı ülkeleri, İngiltere, Fransa gibi işsizlik oranının ülkemize nazaran çok düşük olduğu ülkelerde bile meslek eğitimine büyük önem verilmekte, ülkeler arası karşılıklı eğitim işbirlikleri ile teknolojideki değişimler yakından takip edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin meslek eğitimine verdikleri değer, Türk halkına ve küçük işletmelerimize de örnek olmalıdır.

Bugün gelişmiş ülkelerdeki bireyler mesleki eğitimi ön plana çıkarırken, Türkiye'de aileler ve gençler klasik akademik eğitimi tercih etmektedirler. Oysa her platformda dile getirdiğimiz gibi, mesleki eğitim ülke kalkınmasının anahtarıdır. Türkiye'nin en büyük sosyal ve ekonomik sorunu olan işsizlik ve mesleksizlik ile mücadelede önemli bir silahtır. Türk toplumuna mesleki eğitimin getirileri doğru anlatılmalı, gençler meslek sahibi olma yönünde özendirilmelidirler. Mesleki eğitim programlarının içeriği uluslararası eğitim standartlarına ve iş dünyasının gereksinimlerine göre belirlenmek zorunda. Ülkemizde yeni teknolojilere ve çağdaş uygulamalara yönelik olarak gençlere temel bilgi ve deneyim kazandırılması konusu büyük bir önem taşıyor.

Günümüzde her iş kolunda yabancı dil bilmek ve dünyayı izlemek giderek daha çok önem kazanıyor. Yabancı bir dil bilmek, konuşan bir robot olmak anlamına gelmiyor. Küresel rekabet ortamında uluslararası iş diyalogu kurabilme yeteneği bir bireyde aranılan en öncelikli nitelikler arasında yer alıyor.

Sanayiden ve iş dünyasından kopuk akademik eğitim gençlerin yetişmesinde önemli engeller oluşturuyor. Teori ve ezbere dayalı basmakalıp eğitim yöntemi sorunlar yaratıyor. Yoğun teori ve salt bilimsel yöntemler meslek eğitiminde bütünselliği sağlamaya yeterli olamıyor. Eğitim programlarında tüketici beklentilerini karşılayabilecek ürün ve üretim sistemleri tasarımlarına daha çok ağırlık vermek gerekiyor. Ayrıca gençler eğitim dalı seçme, uzmanlaşmaya adım atma ve pratik uygulama alanları bulma konularında da zorluk çekiyor.

 
Etiketler: Mesleki, eğitim, ülke, kalkınmasının, anahtarıdır,
Yorumlar
Haber Yazılımı