Denizhan Sezgin Küreselleşme sürecinde Bursa
Yazı Detayı
16 Nisan 2021 - Cuma 13:21
 
Küreselleşme sürecinde Bursa
Denizhan Sezgin
 
 

Bursa Anadolu’da gelişmekte olan iller arasında ilk sıralarda yer almayı sürdürmekte. Bursa, ekonomik, yönüyle, Türk ekonomisinin geliştirilmesi ve ona yeni ivmeler kazandırılmasında aktif ve yönlendirici bir gücü temsil etmekte. Ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, ihracat yönüyle döviz girdisi sağlanmasına ve sanayi altyapısının güçlenmesine sağladığı katkılarla Bursa, ekonomik açıdan büyük bir dinamizm sergilemektedir.

 

Tarihi süreç içerisindeki gelişme performansını özellikle 1980’li yıllardan sonra zirvelere taşıyan Bursa, ülkemizin geleceği adına da umut vaat eden bir dinamizm taşımaktadır. Ancak bu dinamizm, yenidünyanın yeni gerçekleri ile uyumlu bir gelişme gösterdiği sürece başarıya ulaşabilecektir.  Bu gerçek ise adına küreselleşme de denilen hızlı uyum sürecidir.

 

Bursa’da ekonomik değerlerin geleneksel yapısı, çeşitliliği ve zenginliği, şehrimize tarihin çeşitli dönemlerinde en önemli ticaret ve sanayi kendi vasfını kazanmıştır. Şehrimize çok zengin bir tarihi hüviyet kazandıran bu özellikler, Anadolu’nun ekonomi tarihinin aydınlatılmasına da ışık tutmaktadır.

 

Bursa’nın ekonomik yapısı içerisinde, ülke ekonomisini temsil eden temel sektörler, en önemli yeri işgal etmektedir. Özellikle imalat sanayinin Bursa’da hızlı bir gelişme göstermesi bazı unsurlara bağlıdır. İstihdam, üretim, gelir seviyesinin artması, yeni kapasiteler yaratılması, ihracat yoluyla döviz girdisi sağlanması, Bursa’nın gelişmesine ve bugünkü duruma gelmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

 

Bursa’da sanayileşme hedeflerini belirleyebilecek etkenlerden en önemlilerinden biri de, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyumunu kolaylaştırıcı yönde hareket etmesidir. Ülke genelinde olduğu gibi, Bursa sanayi açısından da, bunun önemi, Avrupa pazarlarında yerli ürünlerin rekabet şansını ve başarısını yakalayabilmesidir. Bursa’nın ihracat rakamlarına baktığımızda Bursa’dan en fazla ihracatın A.B. ülkelerine yapılmakta olduğunu görmekteyiz.

 

Bursa ili, Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus artışı ile en hızlı gelişen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artışının en önemli etkeni devamlı olarak göç almasıdır. İlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa'nın ekonomik açıdan, ticaret ve sanayi açısından çok gelişmiş olmasıdır.

 

Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli ve İzmir'den sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ise Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nden sonra beşinci sıradadır.

 

Bursa ilinin çalışan insan sayısı ve işyeri sayısı bakımından da İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'de üçüncü sırada yer almaktadır. Bursa'dan yapılan ihracat Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 15'idir. 

 

Bu gelişim beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Bursa, sanayileşme konusunda belli bir mesafe almış, sanayici kültürü oluşturmuş, dinamik bir girişimci nüfusa sahiptir. Ancak yeni dünyanın ihtiyaç ve gerekleri eskilerinden çok farklı gelişmektedir. Bu da sanayicilik ve işletmecilikte geleneksel tarz ve düşüncelerin değiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu yöndeki değişimlere de açık olan Bursa sanayisi, küreselleşmenin zorladığı atılımları yaptığı ölçüde öncü olmayı sürdürecek,  Türkiye’nin kalkınmasına yaptığı katkıyı da arttıracaktır.

 
Etiketler: Küreselleşme, sürecinde, Bursa,
Yorumlar
Haber Yazılımı